Stappenplan

stappenplanBij het aanbieden van onze diensten volgen we steeds een logisch geheel van opeenvolgende stappen. We schetsen ze u hieronder graag:

  • eerste contact tussen de klant en Betonadvies Gijko
  • opmaken van een gedetailleerd verslag betreffende de vragen, wensen en/of doeleinden van de klant
  • de interne bespreking van het verslag
  • aanwijzen van de projectverantwoordelijke (naargelang de specialisatie)
  • terugkoppelend overleg met de klant
  • gedetailleerd geïndividualiseerd contractvoorstel
  • agendabepaling in samenspraak met de klant

Doorheen de uitvoering van de opdrachten staan wij steeds voor doelgerichte communicatie d.m.v. gedetailleerde verslagen en rapporten. Hierin geven wij steeds een duidelijk beeld van de uitgevoerde acties en de bijhorende resultaten inclusief analyse. Er wordt veel zorg besteed aan het rapport zowel qua vormgeving als qua inhoud.

Wij werken zowel met eenmalige opdrachten (per stuk) als met doorlopende opdrachten voor langere periodes.
Onze betalingstermijn is steeds 15 dagen na factuurdatum.

Neem contact op indien u meer informatie wenst. We luisteren graag naar uw vragen en wensen.