Schadediagnose

Betonadvies Gijko biedt, met behulp van up-to-date destructieve en/of niet-destructieve meettechnieken, zijn expertise aan in de zoektocht naar een antwoord op uw duurzaamheids- en/of stabiliteitsproblemen.

Betononderzoek

Betononderzoek, destructief of niet-destructief, aan bestaande betonconstructies wordt uitgevoerd omwille van twee vaak voorkomende redenen:

 1. Er is twijfel over de gerealiseerde kwaliteit van de betonconstructie, of er is een onaanvaardbare scheurvorming of schade opgetreden waarvan de oorzaak op het eerste zicht niet duidelijk is. Vaak is het dan ook gewenst dat er achterhaald wordt wat de oorzaak van de schade is, en vooral, hoe kan de schade op een duurzame manier hersteld worden?
 2. Er is weinig tot geen informatie beschikbaar omtrent de materiaalgegevens van een bestaande betonconstructie. Deze inputgegevens (betonsterkteklasse, aanwezige wapeningsstaal, legpatroon,…) zijn van belang indien er veranderingen van gebruik worden overwogen waarbij er een nefaste verandering van de belastingen op de constructie zal plaatsgrijpen: renovatieproject, hergebruik van een bestaand gebouw,…

Betonadvies Gijko biedt, met behulp van up-to-date destructieve en/of niet-destructieve meettechnieken, zijn expertise aan in de zoektocht naar een antwoord op uw duurzaamheids- en/of stabiliteitsproblemen. Wij beschikken over een ruime ervaring, een continu bijgeschoolde know-how en up-to-date uitrusting voor uw stabiliteitsonderzoek en schadebeoordeling.

Advies

In geval van stabiliteitsvragen, biedt Betonadvies Gijko, de nodige expertise en technieken om uw stabiliteitsberekeningen te ondersteunen:

 • meting stabiliteitVisualisatie van de aanwezige wapeningsdoorsnede in uw structureel betonelement (platen, balken, kolommen, consoles…) met behulp van elektro-magnetische wapeningsdetectie:
  weergave van de staafdiameter, de ligging en de betondekking op de staven.
 • In-situ sterktebepaling van het gebruikte beton met behulp van hardheidsmetingen of ultrasoonmetingen (niet-destructief), al dan niet in combinatie met destructieve kernboringen en drukproeven.
  In geval van gedegradeerde betonconstructies, biedt Betonadvies Gijko, het volgende stappenplan aan om, conform de Europese reglementering EN1504, tot een oordeelkundige en wetenschappelijke gefundeerde schadediagnose te komen en de gepaste herstelacties voor te stellen om tot een duurzame oplossing te komen.

Stappenplan

 1. Primaire visuele inspectie en beoordeling van de aanwezige scheurpatronen, scheurdiktes, verkleuringen, roestvlekken, afbrokkelingen, …
 2. Dossierstudie en evaluatie van de omgevingsparameters (vochtigheid, aanwezigheid van chloriden, sulfaten, …)
 3. Basisproeven, al dan niet aangevuld met bijkomend onderzoek om tot een inschatting te komen van de schade-oorzaak en om de resterende levensduur te begroten:
  - wapeningsdetectie met bepaling van de betondekking,
  - elektropotentiaalmetingen ter bepaling van de corrosiegraad,
  - bepaling chloride- indringing,
  - dieptebepaling van het carbonatiefront,
  - petrografisch onderzoek voor verificatie van de betonsamenstelling,
  - bepaling homogeniteit van het beton met behulp van hardheidsmetingen, ultrasoon onderzoek, impact echo…
  - ...
 4. Analyse van de bekomen resultaten en inschatting van de dringendheid en aard van de herstelacties.
 5. Eindrapport: Op vraag van de klant kunnen de bevindingen mondeling gepresenteerd en toegelicht worden bij de klant of in onze labo’s te Sint-Niklaas.

Contact

Neem contact indien u meer informatie wenst. We luisteren graag naar uw vragen en wensen.
Indien u zelf eigen testen wil uitvoeren dan hebt u bij ons de mogelijkheid hiervoor de nodige meetapparatuur en laboratorium faciliteiten te huren.